Stenstrup Billardklub
Stenstrup Billard-klub er en gam-mel klub og har i tidens løb fostret dygtige spillere i alle aldre, som det med al tyde-lighed fremgår af diplomer og po-kaler i klubbens lokaler.
Stenstrup Billard-klub har gode og velfungerende lo-kaler i forbindel-se med Stenstrup Hallen - både til spil og hygge.

Velkommen

Tak fordi du kigger forbi Stenstrup Billardklubs hjemmeside.
På de underliggende sider (se ovenfor) har vi forsøgt at tegne et billede af klubben, og det er vort håb, at du derigennem vil få lyst til at lære os nærmere at kende.
Vi vil nemlig meget gerne have flere medlemmer, og for specielt at tiltrække unge mennesker samt voksne kvinder gælder derfor nu særligt gunstige kon-tingentstørrelser for disse grupper.
Har du spillet billard før og stadig har det "i fingrene", så kan du starte med det sam-me, og er du nybegynder, hjælper vi dig gerne i gang.
Du skal være velkommen i Stenstrup Billardklub.
Stenstrup Billard-klub har fire bor-de til keglebillard fordelt på to lo-kaler omkring en kaffe-/ølstue.
Hartvig Findorf | Bøgevænget 1, Stenstrup - Danmark | Tlf.: 21213829