Medlemskab​

Som medlem af Stenstrup Billardklub kan optages enhver person, der er fyldt 12 år – såvel dame som herre. Unge under 15 år år kan dog kun spille, når der i lokalet samtidig er en voksen person til stede

Kommende medlemmer kan få en betalingsfri prøvetid på 6 timer indenfor den første måned, og i denne prøvetid har uerfarne personer mulighed for at få instruktion af en af klubbens etablerede medlemmer efter nærmere aftale. Begyndere har mulighed for at låne en god kø i lokalet.

Det årlige kontingent for medlemmer over 25 år udgør indtil videre kr. 800, som op-kræves med kr. 400 for henholdsvis forårs- og efterårssæson.

For helt unge spillere samt for ægtepar og samlevende personer gælder flg. særligt gunstige kontingenter

  • Medlemmer under 25 år og over 18 år samt en af to ægtefæller/samlevende personer uanset alder betaler halv kontingent.
  • Indtil 2 medlemmer over 12 år og under 18 år spiller gratis i ledtog med samt under opsyn og ansvar af en betalende voksen spiller. Mentor har derudover naturligvis samme spilmuligheder som øvrige betalende spillere.

Ved indmeldelse modtager medlemmet et eksemplar af klubbens vedtægter samt Stenstrup-Hallens ordensregler.

Indmeldelse i Stenstrup Billardklub sker ved henvendelse til:
formand Keld Jørgensen på tlf. 29 99 90 25.